займ на карту срочно
کد خبر: 44274 | سرویس: استان ها
تاریخ انتشار: 9 آگوست 2021 | ساعت » 6:58

 

اولین نشست صمیمانه اعضای شورای شهرزابل بااصحاب رسانه وخبرنگاران درمحل شورای شهرزابل برگزارشد.

 

به گزارش کیانسه : میثم جهانتیغ رئیس شورای شهر زابل درابتداضمن خیرمقدم به اصحاب رسانه وتبریک روز خبرنگار بیان داشت:هدف اعضای شورای شهر دراین دوره استفاده ازتوانایی هاوپتانسیل های دانشگاهیان وخیرین است که بتوانیم باکمک وتعامل شماخبرنگاران مبلمان شهری دچار دستخوش تغییر نماییم .

وی افزود: ازلولویت های مهم شورا دراولین قدم پرداخت حقوق چندماهه وعیدی معوقه پرسنل وکارگران شهرداری رادر دستور کارقرارداده ایم که انشاالله باتمهیداتی که صورت گرفته بزدوی امکان پذیرگرددوی بدهی شهرداری به سایر ارگان هاراشصت میلیاردوهشت صدمیلیون اعلام کرد.

وی درپاسخ به سوال تعریض خیابان هاگفت: تعریض هایکی ازمخاطرات مهم شوراست اما به دلیل قانونی شدن درحال حاضر هیچگونه تغییری انجام نخواهدشد زیرا که صاحبان ملک وجه پرداخت کرده اند .

وی درخصوص زیبایی سطح شهرگفت: دراین باره اکنون حرکت های جهادی درحال انجام است وانشاالله بزودی شاهدتغییر دروضعیت مبلمان شهری خواهیم بودوبازسازی بدنه خودشهرداری از الزامات مهم اعضای شورای شهرمی باشدکه درحال مطالعه است.

جهانتیغ تعامل رامهمترین راهکاردرخصوص توسعه شهری دانست وگفت: مهمترین برنامه شورا، تعامل باادارات ، دستگاه های اجرایی ،مردم وخبرنگاران می باشد ودرخصوص آموزش وفرهنگ سازی ادارات مختلف قول هایی راداده اند.

دکترپودینه سرپرست شهرداری زابل نیز دراین نشست صمیمانه بیان داشت:امروز دنیای رسانه واطلاعات است وهیچکس نقش خبرنگاران رادرجامعه نمی تواندنادیده بگیرد،اگرچه اصحاب رسانه گاهی موردهجمه وبی مهری قرارمی گیرند.ماباتوجه به مشکلات موجوددرزابل دست یاری ونیازبه سمت رسانه هادرازمی کنیم زیرامعتقدیم رسانه دربخش فرهنگی که یکی ازمشکلات بزرگ منطقه ماست کمک زیادی می تواند دربحث آموزش وفرهنگ سازی کندومردم نیز باید دربخش مختلف شهری مشارک داشته باشند تاشهری پویا داشته باشیم.

وی گفت:آموزش نیروهای بدنه شهرداری باید اولویت کاری شهرداری باشد و اولین اولویت کاری آشتی مردم باشورای شهرباشد که مشارکت شهروندان درامر آموزش و فرهنگ سازی است واین کارشدنی است.

وی افزود:متاسفانه ضعف مدیریتی دربرنامه ریزی دراین چندساله دربدنه شهرداری وجودداشته که امیدواریم بانتخاب اعضای شورای شهرجدید که ازنخبگان جامعه شهری هستند گام هایی درجهت حل مشکلات مردمی برداشته شود.

وی درادامه افزود:باید داشته هایمان رامشخص کنیم وگفتگوبامتخصصین واصحاب رسانه می تواند درتغییرمبلمان شهرصورت گیردوباید ازتمام پتانسیل های موجودجهت بهبود وضعیت شهراستفاده کنیم وباید گفت شهرداری به تنهایی نمی تواند کاری راصورت دهدومشارکت های مردمی دراین خصوص تنها راه نجات عدم توسعه یافتگی شهرزابل رامی طلبدواصحاب رسانه که چشم بینای جامعه هستندمی توانند شورای شهر وشهرداری راکمک کنند.

درابتدای جلسه اعضای جدید ضمن معرفی خود وکمیسیون های مربوطه به بیان دیدگاه های خود دربهبود وضعیت نابسامان کنونی شهرزابل پرداختند وازرسانه ها خواستند تادرجهت بهبود وضعیت کنونی آنها رایاریگرباشند.

درادامه جلسه خبرنگاران به طرح سوالاتی ازمشکلات مبلمان شهری پرداختند که رئیس شورای شهروسرپرست شهرداری پاسخ های لازم را دادندوباتوجه به اینکه شورابه تازگی کارخودراآغاز نموده وهنوز شهردارزابل معرفی نشده ،اصحاب رسانه جهت مطالبه ورسیدن به پاسخ سوالات اساسی خودبه شورامهلتی چندماهه دادندتاپاسخگوی عملکرد خود درآینده نزدیک باشند

درپایان اصحاب رسانه بااهدای لوح تقدیر موردتجلیل ازسوی اعضای محترم شورای شهرقرارگرفتند.

 

 

 

 

 

 

0 0 vote
Article Rating

برچسب ها:
Subscribe
مرا آگاه ساز اگر
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
جدیدترین اخبار