займ на карту срочно
کد خبر: 33673 | سرویس: جامعه
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۷ | ساعت » ۱۷:۴۰

به گزارش کیانسه ،عصرروزگذشته مورخه ۱۶/۳/۹۷ حجت الاسلام والمسلمین علی اکبرکیخادرنشست خبری بااصحاب رسانه وخبرنگاران حوزه سیستان شرکت وبه سئوالات آنهادرزمینه های مختلف پاسخ گفت.

 

IMG_20180606_224755_924

IMG_20180606_224822_200

وی درابتداضمن خوشامدگوئی وقبولی طاعات وعبادات به خبرنگاران وعرض تسلیت بمناسبت شهادت مولی الموحدین حضرت علی(ع)،ارتحال جانگدازحضرت امام خمینی(ره) ونیزسالگردواقعه ۱۵ خرداد۴۲وشهادت جمعی ازمردم گفت: دفترامام جمعه خانه ی شمارسانه هاست وهمواره درهرزمان که اراده کردید می توانید باحضورخوددردفتراینجانب درخصوص اخبارمختلف آماده شنیدن نکته نظرات شما رسانه ها می باشم ،بنده گله مندی خاصی نیزازشمادارم که مدتی است درخصوص مسایل ومطالبات مردم ازمسئولین سکوت اختیارکرده اید واین جای نگرانی داردوازشما بیشترازاین انتظارمی رود تابه رخدادهای منطقه بپردازید.

IMG_20180606_224812_562

وی افزود:هم فریادماوهم سکوت ماباید راهبردی باشدوباید گفت درمواقعی برخی ازفضای موجود،مسائلی رابه انحراف می کشند که شمارسانه هادراین باره هوشیاروآگاه باشید زیراجریان های سیاسی واجتماعی دراین خصوص فعالیتهایی دارند که برای جامعه مادرست نیست .

وی درخصوص انتخاب فرمانداران ازسوی استانداربیان داشت :انتظارماازاستاندارمحترم این است که افرادی راانتخاب نماید که دارای معیارهایی همچون بسیجی،انقلابی ، جوانگرائی ونشاط کاری ونیزبتواندتصمیمات وبرنامه های اجرایی مناسب درمنطقه داشته باشد.

IMG_20180606_224826_065

امام جمعه زابل درخصوص فعالیت نمایندگان حوزه سیستان گفت:بایدعرض کنم ازروندفعالیت های نمایندگان هم بنده وهم مردم راضی نیستندونتوانستند درمدت نمایندگی خود ازظرفیتهای بالقوه منطقه استفاده کنند،نمایندگان باید رئیس جمهور و وزراءرادرخصوص حقابه هیرمند،برخورداری ازفرصتهای مرز، مافیای دام ،قاچاق سوخت  و… زیرسوال ببرندوازآنهاتوضیح بخواهند .

ایشان دربحث تقسیم استان افزود:بنده موافق تقسیم استان هستم وقائل هستم اگرمنطقه سیستان استان شود ،پیشرفت خواهدکردوبودجه بشتری به آن اختصاص مییابد،همانطورکه درباره استان خراسان اتفاق افتاد وبایدگفت درمقابل افرادی نیزهستند که نظرات مخالف تقسیم شدن استان رادارند که درموقعیت  خودجای بحث وبررسی دارد.

IMG_20180606_224802_091

حجت الاسلام والمسلمین کیخا درپاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیاازنظرشما دربحث انتقال آب به مزارع سیستان ابهاماتی وجودداردگفت:دراین باره برای رفع ابهامات  دردفترامام جمعه جلساتی باحضوراساتیددانشگاه ومسئولین طرح ۴۶هزارهکتاری تشکیل شد ومسئولین طرح باتوجه به نکته نظرات وپیشنهادات اساتید،رودررو با هم به گفتگوپرداختند وارسال نکنه نظرات نیز  به منظورآگاهی ازروندپیشرفت طرح به دفترمقام معظم رهبری ارسال گردید.

وی درخصوص بهسازی پارک ملت گفت:قراربود دریک پروسه زمانی که شهردار قول داده بودپارک موردنظربرای استفاده عموم به بهره برداری برسدامابه سبب تاخیردرفروش اوراق مشارکت ووضع اقتصادی نامطلوب شهرداری این پروژه به تاخیرافتاد .

IMG_20180606_224741_279

وی درادامه گفت: طرح های خوب شهرداری راموردتشویق قرارمی دهیم واگرهم جایی کوتاهی باشد ازآنها توضیح می خواهیم وازسوی دیگرنیزباید جهت اجرای چنین طرح های عمرانی به مسئولین فرصت لازم داده شود تاکارهابخوبی به پیش برود.

دراغازاین نشست علیرضابارانی  ،دلنوشته ای ازحضورخوددرمدت ۳۲ماه دردفترامام جمعه بعنوان مدیرروابط عمومی ومشاوررسانه ای امام جمعه قرائت نمودکه موردتحسین اصحاب رسانه قرارگرفت.وی ضمن تشکرازاصحاب رسانه وخبرنگاران که بادفترامام جمعه محترم ارتباط تنگاتنگی داشته اندتشکروقدردانی کرد.

درپایان ازخبرنگاران واحدخبرزابل ،آقای امیرراهداری وخانم رخشانی تقدیربعمل امد.

IMG_20180606_224747_392

IMG_20180606_224830_484

IMG_20180606_224808_655

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

avatar
  Subscribe  
مرا آگاه ساز اگر
جدیدترین اخبار